Valorile taxelor practicate la UEMR / Modalități alternative de plată

A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat) și alte venituri din învățământ (finalizare studii, examene diferență, reexaminare) - RO41TREZ18120F330500XXXX

B. Taxe pentru studii pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - RO73TREZ18120F331700XXXX

C. Taxe pentru studiile psihopedagogice - RO41TREZ18120F330500XXXX

D. Taxe pentru programe de formare și conversie profesională, specializare și perfecționare (DPPD, ANRE) - RO73TREZ18120F331700XXXX

E. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - RO73TREZ18120F331700XXXX

F. Alte taxe (adeverințe, documente de studii) - RO41TREZ18120F330500XXXX

G. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice - RO41TREZ18120F330500XXXX

H. Taxe prestări servicii (editură și tipografie) - RO38TREZ18120F331600XXXX

I. Încasări din contribuția studenților pentru cămin, cantină, internat - RO65TREZ18120F331400XXXX


Trezoreria municipiului Reșița - Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița - CUI 3061983

Hotărâri ale CA/Senatului UEMR cu privire la taxele percepute

Hotărârea Senatului Nr. 175/19.09.2016 privind cuantumul taxelor practicate de UEMR

Hotărârea CA Nr. 2/36 din 22.07.2015 privind termenele limită de achitare a celor trei rate aferente taxei de şcolarizare

Hotărârea CA Nr. 1/19 din 02.07.2014 privind taxele de finalizare a studiilor 2014, taxele pentru studii universitare, studii psihopedagogice ş.a.

Hotărârea CA Nr. 2/19 din 02.07.2014 privind termenele limită de achitare a celor trei rate aferente taxei de şcolarizare