Rezultatele obținute de candidați 2018

Vezi aici punctajul!

 

Rezultatele celei de a II-a sesiuni de selecție Erasmus+

Mai 2018

Nume Prenume

Facultatea

Secția

Ciclul de studii

Anul de studiu

Plasament/studiu

Agadișan Marcu Nucu

Facultatea de Științe Economice

ECTS

Licență

3

Plasament

Ardeljan Deian Dorel

Facultatea de inginerie și Management

II

Licență

1

Studiu/cercetare

Zeljko Stojanovic

Facultatea de Științe Economice

ECTS

Licență

2

Plasament

Ardeljan Aleksandar

Facultatea de Științe Sociale

DEI

Licență

4

Plasament

 

 

Calendarul procesului de selecţie 2018 - Sesiunea a II-a

Seminar de informare: marți, 15.05,2018 - 14:00, Sala Multimedia

Înscrieri: 16.05.2018 - 18.05.2018, între 10:00 - 16:00, Biroul Erasmus+, Corp A

Teste: 21.05.2018 - 22.05.2018

Afişarea rezultatelor: 24.05.2018 ora 16:00

Contestaţii: 25.05.2018 - Biroul Erasmus+

Repartiţia finală: 29.05.2018, Sala Multimedia

Înscrieri: 20.03.2018 - 23.03.2018

Teste: 26.03.2018 - 28.03.2018

Afişarea rezultatelor: 30.03.2018

Contestaţii: 02.04.2018

Repartiţia finală: 18.04.2018, ora 14:00, Sala Multimedia

Programarea testelor

Luni, 26.03.2018, 10:00 - 12:00 - Word + Excel; sala CUPP (toți studenții)

Marți, 27.03.2018, 10:00 - 14:00 - Limbile engleză / franceză; sala A3.4

Miercuri, 28.03.2017, 16:00 - 18:00 - Alte limbi străine

Conţinutul dosarului de concurs

1. Adeverinţă facultate cu notele obţinute până în prezent.
2. Adeverinţă pentru activitatea desfăşurată în comunitatea academică (asociaţii studenţeşti, ONG-uri, sesiuni comunicare, participare la acţiuni ale UEMR).
3. CV tabelar cu poză (descarcă).
4. Scrisoare de intenţie.
5. Formular de înscriere tip (descarcă).
6. Declaraţie (descarcă).

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+, Corp A, Biroul Erasmus, din 20 până în 23 martie, între orele 1000-1600.

Criteriile de selecţie

- Media generală obţinută pe semestrele absolvite – N ;

- Cunoştinţele de limbă străină – L (nota obţinută la testul de limbă) ;

- Cunoştinţele de operare calculator – C (nota obţinută la test) ;

- Activitatea desfăşurată în comunitatea academică (în cadrul asociaţiilor studenţeşti (0,1 puncte/an), în cadrul comitetelor de organizare a sesiunilor de comunicări (0,05 puncte/sesiune), lucrări prezentate la sesiunile studenţeşti (0,05 puncte/lucrare), participări la acţiuni organizate în UEMR (0,05 puncte/activitate).

Formula de calcul a puntajului pentru clasament

Punctaj = 0,7 x N + 0,2 x L + 0,1 x C + puncte activitate

unde:

  N – media generală pe semestrele absolvite;

  L – nota obţinută la testul de limbă;

  C – nota obţinută la testul de operare PC.