Concurs de admitere

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa organizează concurs de admitere la Programul de formare psihopedagogică în trei sesiuni:
- sesiunea iulie: 10 - 23.07.2017;
- sesiunea septembrie: 07 - 21.09.2017;
- sesiunea octombrie: 02 - 06.10. 2017.

Concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică se realizează în conformitate cu Metodologia R21.

Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I - zi studenţii anului I înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa sau studenţii anului II de la specializările cu studii de licenţă de 4 ani.
Documente necesare:
- cerere de înscriere Nivel I;
- copie a certificatului de naştere;
- copie a CI.

Se pot înscrie la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II - zi - masteranzii anului I înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi care au absolvit cursurile de formare psihopedagogică iniţială Nivelul I.
Documente necesare:
- cerere de înscriere Nivel II;
- copie a certificatul de naştere;
- copie a CI;
- copie a certificatului de absolvire a Nivelului I sau adeverinţă de absolvire.

Candidaţii care au depus dosarul de înscriere la Programul de formare psihopedagogică, indiferent de nivel şi formă de organizare, vor susţine o probă de admitere, sub formă de interviu. Interviul urmăreşte abilităţile candidatului pentru cariera didactică şi are în vedere competenţele de comunicare, digitate şi de relaţionare.

Comisia de admitere va pune la dispoziţia candidaţilor un program de interviu afişat la sediul D.P.P.D. şi pe site-ul www.uem.ro.