Firme partenere

Ţara

Partenerul

Anul stabilirii relaţiei de colaborare

Perioada de valabilitate
BA

Responsabil de relaţie

Ungaria

Europe Ltd.
www.europe-ltd.com

2017

2017-2021

Asist. univ. drd.
Alina Bosânceanu

Grecia

Algoos study work and travel Inc & Excel Services International

2017

2017-2021

Asist. univ. drd.
Alina Bosânceanu