Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Misiune şi obiective 

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate, pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului

Administrator patrimoniu: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş

Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu

Magazioner: Daniel Adelmann

Curier: Polina Pîrvănescu

2018

• Anunt publicitar nr. ADV 1018130/15.06.2018 - achiziție directă pentru Pachet cărți bibiotecă

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

• Anunt publicitar nr. ADV1013320 - achiziție directă pentru Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Anunț achiziție directă
Caiet de sarcini

  Anunț atribuire achiziție directă

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 08.05.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 17.04.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură