Studii de licenţă - FSE

La Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului
ARACIS /
Nr./data adresă de însoţire

Administrarea afacerilor

Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor - ECTS

A

IF

180

100

31.05.2012
3978/08.06.2012

Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor - ECTS

AP

ID

180

100

30.07.2009
7723/05.08.2009

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune - CIG

A

IF

180

75

4807/02.07.2015

7059/15.11.2015

Marketing

Marketing - Mk

A

IF

180

75

4807/02.07.2015

7059/15.11.2015

Marketing - Mk

A

ID

180

100

4807/02.07.2015

7059/15.11.2015