Studii de licenţă - FSS

La Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Drept

Drept European şi Internaţional - DEI

AP

IF

240

50

30.05.2013
5339/20.06.2013

Ştiinţe administrative

Administraţie Publică - AP

A

IF

180

50

30.05.2013
5339/20.06.2013

Administraţie Publică - AP ID

A

ID

180

100

23.06.2011
7330/12.07.2011

Asistenţă socială

Asistenţă Socială - AS

A

IF

180

65

21.07.2011
7832/28.07.2011

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă - EFS

A

IF

180

50

25.06.2014
4041/10.07.2014

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - PIPP

AP

IF

180

65

23.06.2011
7231/12.07.2011

Teologie

Teologie Ortodoxă Didactică (Caransebeş) - TOD

A

IF

180

50

28.06.2012
4566/04.07.2012

Sociologie

Resurse Umane - RU

AP

IF

180

50

28.03.2013
1807/10.04.2013