Curs septembrie 2017

În perioada 13 - 19 septembrie 2017 se organizează curs de pregătire teoretică a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari!

Cursuri pentru electricieni, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari

Persoană de contact: prof. univ. dr. ing., ec. Ion PIROI
Tel: +40 723523349, +40 744603121, e-Mail: i.piroi@uem.ro 

Informaţii generale

Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 1. martie 2013, publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 152 din 21.03.2013,  în conformitate cu prevederile art. 25 din acest regulament,  participarea la primul examen de autorizare, indiferent de gradul şi tipul solicitat de către candidat, este permisă numai după ce acesta face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, având o durată de minim  20 de ore. 

Cursul trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de Internet a ANRE, şi să fie organizat de instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu, organizatorii cursurilor având obligaţia de a obţine în prealabil aprobarea ANRE.
Regulamentul impune, de asemenea, «obligaţia candidatului de a urma un curs de pregătire teoretică cel puţin o dată la 5 ani, perioadă considerată rezonabilă ca timp de actualizare/modificare a normelor tehnice şi legislative în domeniul instalaţiilor electrice.»

Sursa: www.anre.ro

Ca urmare, UEMR în baza aprobării ANRE 34272/05.07.2013 organizează cursuri de pregătire teoretică pentru cei interesaţi.

Regulamentul cursului

Cerere înscriere la curs electricieni 

Cerere înscriere la curs responsabili tehnici cu execuţia 

Cerere înscriere la curs responsabili tehnici de calitate şi extrajudiciari 

Cerere înscriere la curs verificatori de proiecte 

Acord ANRE privind organizarea cursurilor de către UEMR: 2010 - 2013

Oferta curs

Persoane admise la curs: absolvenţi ai învăţământului mediu şi superior, indiferent de domeniul iniţial de specializare.
Înscrierea la curs se face pe baza unei cereri, disponibilă la persoana de contact şi pe site-ul UEMR, fără test sau examen de admitere. Contravaloarea cursului este de 500 lei pentru electricieni şi 600 lei pentru verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia precum şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice (fără TVA – serviciile instituţiilor de învăţământ nefiind purtătoare de TVA), care se achită integral cel târziu în prima zi de curs. Plata se face la casieria universităţii. Înainte de începerea cursului se depune o cerere de înscriere la curs, conformă cu modelul.

Cursul se derulează pe parcursul a minim 20 de ore (4 zile, 6 ore/zi sau 3 zile, 8 ore/zi ), cu condiţia formării unei grupe de minimum 20 cursanţi. Programa cursului respectă tematica şi bibliografia pentru examenul de autorizare publicat de ANRE. Bibliografia actualizată (legislaţia şi normativele în domeniu) va putea fi preluată exclusiv spre utilizare proprie, în format electronic, de către cursanţi, după finalizarea cursului.
Actul de studii eliberat este Certificatul de absolvire a cursului, cu antetul organizatorului (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa). Certificatul se eliberează doar titularului, contra unei taxe de 25 lei/certificat.
Actele necesare obligatorii pentru înscrierea la curs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la curs (se poate obţine de la secretariatul universităţii, de la persoana de contact sau de pe pagina web a universităţii);
- copie a actului de identitate (BI/CI);
- copie a certificatului de căsătorie (dacă a fost schimbat numele);
- copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională;
- dosar plic.