Direcţia Generală Administrativ - Financiară [DGAF]

Misiune şi obiective

Direcţia Generală Administrativ - Financiară organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea administrativă şi tehnică a Universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminului şi cantinei studenţeşti.

Servicii şi activităţi

Biroul Financiar - Contabil

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Biroul Tehnologii Informațíonale și Comuincații

Biroul Coordonare Proiecte Europene

Serviciul Cămin - Cantină 

Serviciul Întreţinere

Biroul Tehnologii Informaţionale & Comunicaţii [TIC]

Misiune

Misiunea Biroului TIC este de a implementa o structură integrată, unitară și omogenă, care să asigure fundamentul pentru toate soluţiile informatice pe care se bazează activitatea universităţii și să o menţină la cel mai ridicat nivel, prin adaptarea acesteia la noile tehnologii IT.

Activităţi 

Reţele de Calculatoare şi Internet

Informaţii şi Baze de Date

CMS şi Pagină Web

Biblioteca UEMR

Tipografia UEMR

Personalul Biroului

Contact:
  e-Mail: tic@uem.ro
  Tel.: +40 374 810707