Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii [CEAC]

Prof. univ. dr. ing. Ioan Ruja

Componenţa comisiei

Prof. univ. dr. ing. Ioan Ruja - director
Ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru - membru, reprezentant al corpului profesoral 
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf - membru, reprezentant al sindicatului 
Stud. Cristiana Petzak - membru, reprezentant al studenţilor 
Ing. Cosmin Ursoniu - membru, reprezentant al angajatorilor (Director general al S.C. UCM Reşiţa SA)

Hotărârea 53/2016 de actualizare a Comisiei
Hotărârea 2/7/2015 de actualizare a Comisiei 
Hotărârea 4/1/2015 de actualizare a Comisiei 
Hotărârea 7/4/2013 de actualizare a Comisiei 

Biroul pentru Asigurarea Calităţii

Director CEAC

Prof. univ. dr. ing. Ioan Ruja
  e-Mail: i.ruja@uem.ro 

Secretar 


  Tel:
  e-Mail:

Misiune şi obiective

Misiunea CEAC este aceea de a susţine managementul universităţii în realizarea tuturor proceselor ce vizează evaluarea şi asigurarea calităţii.
Obiectivele CEAC se referă la evaluarea, asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii proceselor didactice şi la dezvoltarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o structură organizatorică adecvată şi un set de reguli şi principii.

Regulament de organizare şi funcţionare a CEAC
Regulament de organizare şi funcţionare a BAC