Cursuri organizate de Institutul Bancar Român

Cursuri organizate de IBR (Institutul Bancar Român)

Informaţii despre curs:
- prezentare IBR
- pliant informaţii cursuri

Formular de înscriere la curs