2018

Ianuarie

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în structurile de conducere ale UEMR

Anexa - Calendarul alegerilor pentru ocuparea unui loc de membru în Senatul universitar din partea FSS şi de membru în Consiliu FIM din partea DIMM - 2018-2020

Alegeri 2017, 2016, 2015, 2014

2017

2016

2015

2014